EVENT MANAGEMENT

Spoločnosť Connea vníma event ako výnimočný zážitok na netradičnom mieste, ktorý je vnímaný všetkými zmyslami a slúži ako platforma pre firemnú komunikáciu. Vychádzame z faktu, že ľudia si najlepšie zapamätajú to, čo reálne prežijú. Dobre zorganizovanú akciu vnímame ako jeden z dôležitých nástrojov marketingu, ktorým sa snažíme prehĺbiť vzťahy našich klientov s ich obchodnými partnermi alebo upútať záujem nových. Emocionálne podnety, ktoré nápaditý event vyvolá, veľmi dobre pôsobia na vnímanie kvality ponúkaných služieb či produktov.

KREATIVITA NA KĽÚČ

Kreativita nie je talent, ale spôsob myslenia – hravé a prirodzené. Vaše akcie s nami nezaniknú. Zbavíte sa obmedzení a prekážok. Vytvoríme na mieru nové, prekvapivé, atraktívne a neobvyklé eventy. Náš team pripraví nekonvenčné témy akcií, nájde netradičné priestory a vytvorí nevšedný program vrátane inovatívnych audiovizuálnych efektov. Niekedy je riešenie priamo pred nami, iba nie sme schopní ho vidieť, pretože hľadáme niečo úplne iné. S nami nájdete viac riešení a spoločne v tvorivom procese vyberieme to najlepšie. Zvažovanie možností, prepojenie informácií, využívanie intuície, zvedavosť, vytrvalosť, predstavivosť, disciplinovanosť a schopnosť spolupracovať je podstata našej práce.